Tìm kiếm  
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
   2016-06-24 08:45:49
PhuthoPortal – Ban Biên tập Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng đăng tải danh sách các đồng chí lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Đồng chí: Hoàng Dân Mạc

Sinh ngày: 18/11/1958

Quê quán: Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú: Phố Mai Sơn 2, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày vào Đảng: 02/5/1986. Ngày chính thức: 16/5/1987

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005); Huân chương Lao động hạng Hai (2011); Chiến sỹ Thi đua toàn quốc năm 2006

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Đồng chí: Vi Trọng Lễ

Sinh ngày: 20/7/1959

Quê quán: Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú: Phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

- Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh tỉnh Phú Thọ

Ngày vào Đảng: 28/9/1980. Ngày chính thức: 28/3/1982

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu Quốc hội khóa XII, nhiệm kỳ 2007 - 2011

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021

 

 

Đồng chí: Dương Hoàng Hương

Sinh ngày: 5/11/1970

Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế; Đại học Luật

- Học vị: Thạc sỹ Kinh tế phát triển                          

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Phú Thọ

Nơi làm việc: Huyện ủy Cẩm Khê

Ngày vào Đảng: 28/6/1997. Ngày chính thức: 28/6/1998

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; một số Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Là đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

I

BAN PHÁP CHẾ

1

Phạm Xuân Khai

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII

Ban Nội chính Tỉnh ủy

2

Nguyễn Chí Thành

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

3

Trần Thanh Hải

Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII

Sở Tư pháp

II

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

1

Đinh Công Thực

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII

UBKT Tỉnh ủy

2

Điêu Kim Thắng

Trưởng phòng Công tác HĐND – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

3

Phùng Thanh Sơn

Trưởng phòng Thông tin Dân nguyện – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

III

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

1

Nguyễn Văn Khỏe

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII

Ban Tổ chức tỉnh ủy

2

Phạm Tú

Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII

Văn phòng Tỉnh ủy

3

Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng phòng Công tác thanh niên – Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII

Sở Nội vụ

IV

BAN DÂN TỘC

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII

Ban Dân vận Tỉnh ủy

2

Đinh Văn Huynh

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Sơn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII

Huyện ủy Tân Sơn

 

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nguyễn Văn Tâm

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

 


CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Đồng chí: Bùi Minh Châu

Sinh ngày 25/10/1961

Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú: Khu đô thị Đồng Mạ, phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày vào Đảng: 24/12/1993. Ngày chính thức: 24/12/1994

Các hình thức khen thưởng Nhà nước được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Đồng chí: Hà Kế San

Sinh ngày: 01/9/1958

Quê quán: Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú: Đường Châu Phong, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc:

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Học vị: Thạc sỹ Chính trị học                          

- Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh

Ngày vào Đảng: 6/8/1982. Ngày chính thức: 6/02/1984

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

 

Đồng chí: Hoàng Công Thủy

Sinh ngày: 28/8/1966

Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trú: Phố Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ngày vào Đảng: 23/12/1994. Ngày chính thức: 23/12/1995

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều kỷ niệm chương khác, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005; Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2010; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư năm 2012; Kỷ niệm chương Hùng Vương của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2010.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011- 2016, 2016 - 2021

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Hải

Sinh ngày: 01/9/1965

Quê quán: Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nơi cư trí: Phố Ngô Gia Tự, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp

- Học vị: Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Tiến sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày vào Đảng: 24/8/1992. Ngày chính thức: 24/8/1993

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021

 

CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Hồng Thái

Chỉ huy trưởng

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

2

Đỗ Văn Hoành

Giám đốc

Công an tỉnh

3

Phạm Thị Hường

Giám đốc

Sở Nội vụ

4

Trần Mạnh Cường

Giám đốc

Sở Tài chính

5

Hồ Đại Dũng

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

Sở Công thương

7

Nguyễn Văn Quân

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

8

Bùi Đức Nhẫn

Giám đốc

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

9

Nguyễn Minh Tường

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Nguyễn Ngọc Ân

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Hồ Đức Hải

Giám đốc

Sở Y tế

12

Nguyễn Thủy Trọng

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

13

Nguyễn Văn Hậu

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

Hoàng Quang Trung

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

15

Phan Quang Thao

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

16

Bùi Sơn Thủy

Giám đốc

Sở Xây dựng

17

Nguyễn Bá Tuấn

Giám đốc

Sở Tư pháp

18

Đỗ Ngọc Dũng

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

19

Thiều Vinh

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

20

Đinh Ngọc Thanh

Trưởng ban

Ban Dân tộc

 

HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

STT

Họ và tên

Nghề nghiệp

1

Nguyễn Văn Bình

Trưởng Ban Quản lý bến xe Việt Trì

2

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Sơn

3

Nguyễn Quang Chung

Phó Chủ tịch UBND phường Minh Nông

4

Nguyễn Xuân Đào

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Cơ

5

Nguyễn Bá Điền

Giáo viên nghỉ hưu

6

Vi Văn Định

Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế, Công ty Điện lực Phú Thọ

7

Nguyễn Trương Phương Hà

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

8

Hoàng Thu Hà

Phó Ban Chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

9

Trần Thị Cẩm Hà

Giáo viên Trường THCS Văn Lang, Việt Trì

10

Vũ Thị Thu Hằng

Bí thư Thành đoàn Việt Trì

11

Đỗ Mạnh Hùng

Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế tỉnh

12

Bùi Văn Hiệp

Phó Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh

13

Nguyễn Hải Minh

Chánh Thanh tra, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ

14

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Việt Trì

15

Nguyễn Thị Phẩm

Cán bộ Tòa án nghỉ hưu

16

Đinh Văn Phong

Phó Ban Dân tộc – Tôn giáo, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ

17

Nguyễn Văn Phúc

Bộ đội nghỉ hưu

18

Lê Thị Quỳnh

Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh

19

Nguyễn Thị Tần

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Việt Trì – nghỉ hưu

20

Phạm Thanh Tân

Giáo viên, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

21

Nguyễn Anh Tuấn

Cán bộ Công ty cấp nước – nghỉ hưu

22

Đinh Quang Tuấn

Giáo viên nghỉ hưu

23

Nguyễn Ngọc Thắng

Trưởng phòng Tổ chức – Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

24

Phạm Đức Thọ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh


 
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:83
Tông số người ghé thăm:1780020