Tìm kiếm  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
   2015-03-29 00:12:37
Ngày 26-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; hương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020.
 Cùng dự có các đồng chí đại diện: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo một số ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và thông qua 3 khâu đột phá là xây dựng hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch, với 25 chỉ tiêu. Qua kiểm điểm, đánh giá, đến nay đã có 14 chỉ tiêu đạt và vượt; 10 chỉ tiêu tiệm cận và chưa đạt; còn 1 chỉ tiêu hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông dừng triển khai. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn, thuận lợi và căn cứ vào dự báo khả năng phát triển thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 5 năm 2016-2020. Mục tiêu chung: Năng động sáng tạo, phát huy có hiệu quả, tiềm năng, lợi thế cũng như kết quả đã đạt được, tranh thủ điều kiện, thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, lấy phát triển công nghiệp, dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá là: Xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng nền tảng để sớm đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xác định 17 chỉ tiêu cơ bản cần phấn đấu; xây dựng 7 nhiệm vụ, 14 giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới.

 Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ý kiến tiếp thu giải trình của các ngành, ban, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận: Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị xây dựng các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, trong đó cần tập trung: Tăng thêm dự báo tình hình, khó khăn và thuận lợi cho phát triển 5 năm tới, thời gian tới; bổ sung các giải pháp, điều chỉnh chỉ tiêu cho sát hợp với khả năng, yêu cầu; chuẩn bị ý kiến giải trình về số liệu, chỉ tiêu… hoàn thiện báo cáo để Ban Thường vụ trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận; xin ý kiến của một số giới, chức; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh hoàn thiện đưa vào Báo cáo chính trị trình Đại hội.

 Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và báo cáo về: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014.

 

Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:3910
Tông số người ghé thăm:1822888