Tìm kiếm  
Đảng bộ xã Tuy Lộc thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sau nửa nhiệm kỳ Đại hội.
   2018-10-09 09:04:18
Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Lộc luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tích cực đổi mới trong chỉ đạo điều hành, bám sát mục tiêu thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu theo kế hoạch nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ xã lần thứ 28 đã đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, xã đã đạt 13/18 chỉ tiêu. Về phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu giá trị kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đầu người đạt 323 kg/năm. Phát triển sản xuất nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được quan tâm chú trọng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã đạt 15/19 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 dự kiến còn dưới 12%. Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển. Cuộc sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 98% dân số. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được củng cố, duy trì và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được chú trọng, tập trung quán triệt  triển khai, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các chi bộ được tăng cường; thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Đảng viên Nguyễn Công Tuyế -, Bí thư chi bộ thôn Thủy Trầm xã Tuy Lộc “Trong chi bộ tất cả đảng viên cấp ủy chỉ đạo phải tự phê bình, các đồng chí trong chi bộ đều đoàn kết, cũng có một số trước đây không gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ nay chuyển biến rõ rệt”.

Đối với công tác phát triển đảng viên mới, được Ban chấp hành Đảng bộ xã quan tâm chú trọng tạo nguồn từ các chi bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 23 đảng viên mới, đạt 105% chỉ tiêu đại hội, các chi bộ đã chú trọng tạo nguồn đảng viên mới.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu - Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường Mầm non Tuy Lộc “Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tuy Lộc nhiệm kỳ 2015 – 202,  Chi bộ  trường Mầm non Tuy Lộc thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm chi bộ phát triển từ 1 đến 2 đảng viên. Từ 2015 chi bộ có 16 đảng viên cho đến nay đã có 20 đảng viên. Hàng năm chi bộ quan tâm  bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, gương mẫu đi đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Phát huy những kết quả đã được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ và nhân dân xã Tuy Lộc càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị mạnh toàn diện và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Bí thư Đảng bộ xã Tuy Lộc “Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã Tuy Lộc, trong công tác lãnh chỉ đạo đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban chấp hành Đảng bộ quyết tâm lãnh chỉ đạo về phát triển làm sao đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch nghị quyết đại hội đã đề ra. Phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch của huyện”.

Tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc đã đạt được Đảng bộ và nhân dân xã  Tuy Lộc sẽ hoàn thành sớm các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện: Mạnh Thuần – Thanh Thủy


Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:346
Tông số người ghé thăm:1829447