Hệ thống chính trị của xã Ngô Xá
   2018-10-25 11:02:02
1 Nguyễn Ngọc Sâm Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND dđ:  01686 901 079
2 Nguyễn Xuân Dũng Phó Bí thư Đảng ủy dđ: 0985 139 051
3 Nguyễn Văn Thuần Phó Chủ tịch HĐND dđ: 01696 078 769
4 Nguyễn Xuân Long Chủ tịch Ủy ban nhân dân dđ: 0989 746 207
5 Hồ Trọng Thủy Phó Chủ tịch UBND dđ: 01689 391 942

.
Số người ghé thăm trong ngày:4299
Tông số người ghé thăm:1827862