Hệ thống chính trị của xã Tam Sơn
   2018-10-25 11:04:49
1 Ngô Duy Long Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND dđ: 0976 223 597
2 Phan Thị Thanh Thủy Phó Bí thư Đảng ủy dđ: 01692 313 018
3 Nguyễn Hải Lưu Phó Chủ tịch HĐND dđ: 0984 534 263
4 Nguyễn Đình Hào Chủ tịch Ủy ban nhân dân dđ: 0982 057 372
5 Trần Quốc Bảo Phó Chủ tịch UBND  dđ: 0976 153 012

.
Số người ghé thăm trong ngày:473
Tông số người ghé thăm:1748203