Hệ thống chính trị của xã Đồng Cam
   2018-10-25 11:08:19
1 Nguyễn Ngọc San Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND dđ: 0976 059 535
2 Nguyễn Anh Chiến Phó Bí thư Đảng ủy dđ: 0982 663 142
3 Vi Đức Bình Phó Chủ tịch HĐND dđ: 0973 507 126
4 Nguyễn Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân dđ: 01633 287 650
5 Hà Công Minh Phó Chủ tịch UBND dđ: 01687 301 796

.
Số người ghé thăm trong ngày:1505
Tông số người ghé thăm:1740752