Hệ thống chính trị của xã Thanh Nga
   2018-10-25 13:16:05
1 Bùi Bằng Đoàn Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND dđ: 01658 609 445
2 Hoàng Thế Vinh Phó Bí thư Đảng ủy dđ: 01675 988 715
3 Hoàng Danh Ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân dđ: 0983 297 690
4 Chu Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch HĐND dđ: 0975 981 584
5 Hoàng Đức Kế Phó Chủ tịch UBND dđ: 01216 136 469

 
Số người ghé thăm trong ngày:4295
Tông số người ghé thăm:1827858