Hệ thống chính trị của xã Cấp Dẫn
   2018-10-25 13:14:22
1 Nguyễn Công Điều Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND dđ: 0982 889 827
2 Trần Văn Khoa Phó Bí thư Đảng ủy dđ: 01636 147 826
3 Trần Văn Lý Phó Chủ tịch HĐND dđ: 0946 401 818
4 Trần Minh Hậu Chủ tịch Ủy ban nhân dân dđ: 0984 361 849
5 Nguyễn Văn Sinh Phó Chủ tịch UBND dđ:  

 
Số người ghé thăm trong ngày:4287
Tông số người ghé thăm:1827850