Tổng kết Mô hình điểm “ Hội Nông dân tham gia xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải trước và sau khi giết mổ gia súc, gia cầm” tại xã Sơn Tình
   2018-10-03 16:38:15
Ngày 14/9/2018 Hội Nông Dân huyện Cẩm Khê phối hợp với Ban Kinh tế- Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình ““ Hội Nông dân tham gia xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải trước và sau khi giết mổ gia súc, gia cầm”” thực hiện Dự án "Mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường làng nghề giết mổ gia súc, gia cầm" năm 2018 tại xã Sơn Tình, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế- Xã hội, Hôi Nông dân tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Hội Nông dân huyện Cẩm Khê, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Tình và 31 hộ tham gia xây dựng mô hình bảo vê môi trường làng nghề giết mổ gia súc, gia cầm.

Tại Hội nghị, đã tổng kết triển khai thực hiện mô hình từ quy trình chăn nuôi, các điều kiện thực hiện khi xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải trước và sau khi giết mổ gia súc, gia cầm và những thuận lợi khó khăn khi triển khai mô hình. Thông qua mô hình các hộ đã được tham gia các lớp tập huấn về “Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ môi trường phát triển làng nghề”; được cung cấp vật tư, trang thiết bị hỗ trợ cho xây 05 bể lắng nước thải sau khi giết mổ gia súc, gia cầm và xây dựng mới, tu sửa (gần 100m) hệ thống cống rãnh thu gom rác thải, nước thải từ lò mổ vào ra hệ thống bể lắng có kết hợp xử lý men vi sinh theo thiết kế.

Qua thực hiên mô hình, đã tạo được niềm tin cho hộ hội viên nông dân đảm bảo thưc hiện việc sơ chế gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo được hướng đi bền vững, có cơ sở liên kết với doanh nghiệp và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

                                                Phương Thảo- Hội Nông dân huyện Cẩm Khê


Số người ghé thăm trong ngày:194
Tông số người ghé thăm:1263095