Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Cẩm Khê chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
04/06/2020
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 25 đến 1/6/2020, huyện Cẩm Khê đã thực hiện chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng do dịch Covid 19.

Trong đợt 1, toàn huyện Cẩm Khê có 1.950 người có công; 24.190 người nghèo và cận nghèo; 6.846 đối tượng bảo trợ xã hội; tổng số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành việc cấp tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này.

Hiện nay, huyện đang khẩn trương rà soát, thống kê danh sách và thẩm định các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 để thực hiện chi trả kịp thời theo gói an sinh xã hội của Chính phủ trong đợt 2. Mặc dù đối tượng phức tạp, thời gian ngắn nhưng các xã, thị trấn trong huyện đang nỗ lực trong kê khai các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng.

                    Thực hiện: Mạnh Thuần

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491