Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Cẩm Khê hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
22/05/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Cẩm Khê được Tỉnh ủy Phú Thọ chọn làm điểm Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Vì vậy, Huyện ủy Cẩm Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Đảng bộ huyện Cẩm Khê có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Tùng Khê tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở từ ngày 18/3/2020. Từ ngày 7/5/2020, 38 Chi, Đảng bộ còn lại đã tổ chức đại hội theo lịch đã được BTV Huyện ủy phê duyệt đảm bảo thành công tốt đẹp. Trong quá trình tổ chức đại hội cơ sở, BTV Huyện ủy đã tổ chức các đoàn công tác theo dõi, dự và chỉ đạo đại hội. Đến ngày 20/5, Đảng bộ Khối Chính quyền huyện là Đảng bộ cơ sở cuối của huyện hoàn thành đại hội.

Đại hội các Chi, Đảng bộ huyện đều đã thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị. Trong không khí dân chủ, cởi mở, Đại hội cấp cơ sở đã tập trung thảo luận kỹ báo cáo chính trị của Chi bộ, Đảng bộ mình; đồng thời đóng góp các ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị tại  Đại hội Đảng bộ huyện và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện của đại hội cấp cơ sở được các  Chi, Đảng bộ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng hướng dẫn, được Ban thường vụ Huyện ủy và các đoàn công tác chỉ đạo Đại hội của huyện duyệt. Các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong  nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan đơn vị, địa phương; trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác nhân sự của Đại hội Đảng cấp cơ sở được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chát lượng. Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm bầu được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong nhiệm kỳ mới  theo đúng dự kiến; bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp huyện đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

 Thành công của Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Cẩm Khê tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2020.

                Thực hiện: Mạnh Thuần

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491