Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Cẩm Khê thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019; tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp .
10/01/2020
Kết thúc năm 2019, KT-XH của huyện Cẩm Khê đạt nhiều thành tựu lớn; có 18 chỉ tiêu vượt và 1 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra. Thành công này đã tạo bước tiến vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015- 2020.

Năm 2019, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 9,2%; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ  chiếm 21,1%; Nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 39,9%; Thương mại dịch vụ đạt 39% trong cơ cấu kinh tế; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 105,78 tỉ đồng, vượt 49,1% so với dự toán, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Trong đó, các nguồn thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao là: thu ngoài quốc doanh từ doanh nghiệp công nghiệp; sử dụng đất phi nông nghiệp; thu trước bạ; thu tiền thuê đất, sử dụng đất và thu ngân sách khác. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được duy trì và phát triển với 72 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 6 trường so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,89%, giảm 2,83% so với cùng kỳ; chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, có thêm 16 khu và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13,2%. công tác an ninh quốc phòng ngày càng được củng cố vững chắc.

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội năm 2019 được ưu tiên đúng mức, tập trung mạnh vào các công trình trọng điểm nhằm tạo bước đột phá quan trọng. Tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê, cụm công nghiệp Thị trấn Sông Thao, các công trình hạ tầng giao thông, dịch vụ, thủy lợi cũng được đẩy nhanh. Khu công nghiệp Cẩm Khê đã có 14 nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 1.831 tỷ đồng, 6 nhà đầu tư đang tiến hành thi công xây dựng nhà xưởng, một nhà đầu tư đã hoàn thành đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 300 lao động..

Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; đồng thời tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, ngay từ những ngày đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Với mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt 19 chỉ tiêu cơ bản, trong đó giá trị tăng thêm đạt 10,23% trở lên. Tỉ lệ hộ nghèo giảm thêm 2%. Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 97% trở lên. Tỉ lệ khu dân cư tập trung được thu gom rác thải chiếm 40%. Phấn đấu có ít nhất 2 xã và 12 khu đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, huyện đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND đã đề ra. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các ban, ngành, các địa phương trong huyện tập trung thu hút các dự án đầu tư vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; thương mại dịch vụ; tài chính ngân sách; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm, chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

Tin tưởng rằng năm 2020, kinh tế xã hội huyện Cẩm Khê tiếp tục phát huy đà tăng trưởng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 đã đề ra, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                    Thực hiện: Mạnh Thuần 

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491