Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Cẩm Khê thực hiện tốt công tác trồng rừng đầu năm.
19/02/2021
Toàn huyện Cẩm Khê có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 6.731 ha. Trong đó có hơn 728 ha rừng tự nhiên; hơn 1.212 ha rừng phòng hộ; hơn 3.982 ha rừng sản xuất; 1.537 ha rừng ngoài quy hoạch.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và Chỉ thị số 45/CT –TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2021, huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ diện tích và phương án trồng rừng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ đi kiểm tra, rà soát lại diện tích đất, quỹ đất; mở các lớp tuyên truyền về rừng và lợi ích do rừng mang lại, tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ rừng, hướng dẫn bà con cách trồng và bảo vệ rừng. Đặc biệt là chủ động hợp đồng với các đơn vị gieo ươm cây giống lâm nghiệp để đảm bảo nguồn cây giống phục vụ trồng rừng, giao kế hoạch trồng rừng cụ thể cho các xã. Vì thế diện tích trồng rừng của huyện mỗi ngày một tăng và luôn là huyện đi đầu trong công tác trồng và bảo vệ rừng của tỉnh. Năm 2020, huyện chỉ đạo trồng mới được 466,3 ha, tăng 103,6% kế hoạch;  trong đó trồng 120.000 cây phân tán, đạt 120% so với kế hoạch. Các loại cây được trồng chủ yếu là keo lai và bạch đàn; sản lượng gỗ khai thác đạt 41.170 m3, đạt 101,9 % so cùng kỳ; độ che phủ rừng đạt 25,6%. Cùng với việc thực hiện tốt công tác trồng rừng, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh, phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra các chủ rừng việc thực hiện trồng rừng thay thế và ký cam kết đảm bảo đúng quy trình, từ đó đảm bảo tính hiệu quả. Thực hiện chính sách giao khoán đất rừng sản xuất nên việc khai thác, thu lợi từ rừng do các chủ rừng quyết định, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục khai thác lâm sản. Nhờ các chính sách ưu đãi của Nhà nước, những năm qua, công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất đã đi vào nền nếp, được người dân tự giác thực hiện. Những tồn tại trước kia như: tranh chấp về diện tích, đất được giao sai đối tượng, quá hạn mức, hồ sơ không rõ ràng được các cấp chính quyền giải quyết triệt để, các chủ rừng hoàn toàn yên tâm bỏ vốn để đầu tư phương tiện kỹ thuật, lựa chọn cây giống sao cho hiệu quả, năng suất cao.

Một mùa xuân mới đã về, để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác trồng rừng trong năm 2021, huyện Cẩm Khê tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia trồng rừng trên những diện tích đất trống, đất rừng nghèo kiệt; phấn đấu trồng mới trên 450 ha rừng, với gần 200.000 cây phân tán, độ che phủ rừng đạt 26%; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng trồng, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng hiện có. Tiếp tục rà soát diện tích có khả năng trồng rừng, kiểm kê, rà soát diện tích đã thực hiện trồng rừng theo các dự án khác từ những năm trước; quy hoạch trồng rừng sản xuất với những cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương. Chú trọng các giải pháp tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về Lâm nghiệp, nâng cao nhận thức của nhân dân trong huyện về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, góp phần thực hiện tốt Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

                Thực hiện: Mạnh Thuần

 

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491