Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Cẩm Khê tiêm phòng cho đàn vật nuôi
05/05/2020
Thực hiện chương trình tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020, huyện Cẩm Khê đã triển khai tới các xã, thị trấn trong huyện, đến nay các địa phương trong huyện đang triển khai thực hiện tốt. Để triển khai kế hoạch tiêm phòng, huyện đã tích cực tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên đàn vật nuôi; đồng thời, tiến hành rà soát đối với những hộ mới chăn nuôi để bổ sung tiêm vác xin đầy đủ, kịp thời, góp phần vào việc duy trì và phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tiêm phòng vacxin đảm bảo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, toàn huyện tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng và vắc xin tụ huyết trùng cho 1.150 con trâu, bò, lợn nái; tiêm 1.011 liều vắc xin dại chó, mèo. Đối với gia cầm, tổ chức tiêm ở các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ tại các xã, thị trấn có kết quả giám sát dương tính với vi rút cúm A, H5N1 và H5N6, còn các trang trại các hộ tự túc chi phí tiêm phòng. Đến nay, toàn huyện đã tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt trên 50% kế hoạch đề ra. Dự kiến từ nay đến ngày 10 tháng 5, toàn huyện sẽ thực hiện tiêm xong đàn vật nuôi theo đúng kế hoạch.

                                                    Thực hiện: Mạnh Thuần 

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491