Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái

Căn cứ Kế hoạch số 2029/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Cẩm Khê. Ủy ban nhân dân huyện thông báo nội dung tuyển dụng như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020; Văn bản số 4210/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh cơ cấu tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Thông báo về việc tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 như sau:

Hưởng ứng Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch "Quảng Trị trong tôi" năm 2021

Hưởng ứng tham gia cuộc thi viết và vận động sáng tác về lực lượng công án Phú Thọ

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/1962 - 04/6/2022); UBND thành phố Việt Trì tổ chức cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì

Nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam về việc triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam", Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện các nội dung sau đây:

Đề cương thông báo Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V

Thực hiện Hướng dẫn số 25- HD/BTGTU, ngày 18/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Khê hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Cẩm Khê thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với nội dung sau:
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491