Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái

Thực hiện Văn bản số 60/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tuy Lộc, Văn Khúc, Chương Xá huyện Cẩm Khê; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê xây dựng Kế hoạch tuyển dụng như sau

Thực hiện Công văn số 272-CV/BTGTU, ngày 10/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Huyện ủy uyên cầu Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện Chương trình làm việc của UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ban hành về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhám C

Tiểu ban Y tế - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ban hành Văn bản số 3235/CV-TBYT. Theo đó, khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho bản thân, gia đình theo quy trình. Chỉ sử dụng các test xét nghiệm đã được Bộ Y tế công bố, cấp phép lưu hành. Các cơ sở cung ứng, các điểm đủ điều kiện kinh doanh được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế (https://soyte.phutho.gov.vn).

Thực hiện Công văn số 251-CV/BTGTU, ngày 08/10/2021 của BTGTU về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi", BTGHU đề nghi các cơ quan đơn vị hướng ứng cuộc thi Nôi dung chi tiết kèm thể lệ:

Căn cứ Kế hoạch số 2029/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Cẩm Khê. Ủy ban nhân dân huyện thông báo nội dung tuyển dụng như sau:
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491