Hệ thống chính trị Xã Cát Trù

1Phạm Ngọc KiệmBí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐNDdđ:0978 080 377
2Phạm Văn VượngPhó Bí thư Đảng ủydđ:0913 846 136
3Lê Mai KhanhPhó Chủ tịch HĐNDdđ:0968 355 666
4Hoàng Mạnh TiếpChủ tịch Ủy ban nhân dândđ:0941 570 888
5Phạm Sinh ThànhPhó Chủ tịch UBND (VX)dđ:0948 519 219

Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491