Hệ thống chính trị Xã Hiền Đa


1 Bùi Đức ViệtBí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐNDdđ:0912 678 577
2 Vũ Công ĐoànPhó Bí thư Đảng ủydđ:0982 778 054
3 Đỗ Kiều HưngPhó Chủ tịch HĐNDdđ:0972 053 302
4 Đỗ Ngọc LâmChủ tịch Ủy ban nhân dândđ:0975 536 379
5Đặng Trần LươngPhó Chủ tịch UBNDdđ: 


Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491