Hệ thống chính trị Xã Tùng Khê

1Hoàng Vĩnh ViễnBí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐNDdđ:0986 443 270
2Trịnh Trọng LịchPhó Bí thư Đảng ủydđ:0974 951 595
3Nguyễn Tiến DụngPhó Chủ tịch HĐNDdđ:01685 932 133
4Trịnh Văn HiếuChủ tịch Ủy ban nhân dândđ:01692 313 015
5Hoàng Văn HiệpPhó Chủ tịch UBNDdđ:01666 234 437

Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491