Hệ thống chính trị Xã Yên Tập

1Nguyễn Thịnh NiênBí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐNDdđ:0982 537 477
2Đỗ Công LuậnPhó Bí thư Đảng ủydđ:0986 471 140
3Đặng Trần NiếtPhó Chủ tịch HĐNDdđ:0982 537 970
4Vũ Xuân TrịnhChủ tịch Ủy ban nhân dândđ:0982 537 258
5Phan Minh HưởngPhó Chủ tịch UBNDdđ:0979 745 436

Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491