Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Hội nghị phổ biến chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Khê
26/01/2021
Sáng 25/1, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cẩm Khê đã tổ chức HN với 124 hộ dân trên địa bàn Thanh Nga, Sai Nga cũ (nay thuộc Thị trấn Cẩm Khê ) để tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Khê.

Tại hội nghị, sau khi nghe phổ biến các chế độ, chính sách, đa số bà con nhân dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương, dự án đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, có 1 số ý kiến của các hộ dân đề nghị cung cấp các văn bản liên quan đến bồi thường, hỗ trợ đến tận tay các hộ dân; kiểm tra, tính đúng, tính đủ tỷ lệ phần trăm mất đất nông nghiệp đối với từng hộ để thực hiện đúng chế độ hỗ trợ đào tạo nghề; giải quyết các tồn đọng về bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án ở thời điểm trước…

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, đại diện Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đã giải thích cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của người dân. Đồng thời đề nghị bà con nhân dân phối hợp tích cực với Hội bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn của huyện để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, kịp thời chi trả cho các hộ dân để dự án sớm được triển khai theo đúng tiến độ.

                T/hiện:Hoài Thu(Đài TT Cẩm Khê)

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491