Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy lúa và một số loại cây trồng khác vụ Chiêm xuân năm 2019-2020
28/11/2019
1. Về cơ cấu các trà và giống lúa: * Cơ cấu các trà lúa và thời vụ gieo:  Mở rộng tối đa diện tích trà Xuân muộn vì đây là trà lúa giảm được chi phí đầu tư, ít bị ảnh hưởng của thời tiết bất thuận, sâu bệnh hại và cho hiệu quả kinh tế cao. Trên cơ sở thời gian sinh trưởng của từng giống, điều kiện thực tế của địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo lúa phân hóa đòng và trỗ gặp thời tiết thuận lợi; tránh rét "nàng bân" khi lúa trỗ, tránh lũ Tiểu mãn ở vùng đất thấp khi thu hoạch, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thu hoạch sớm, gieo cấy sớm lúa vụ Mùa và triển khai vụ Đông, cụ thể:

+  Trà 1 (khoảng 40% diện tích): Gieo cấy trên chân vàn thấp, ngập lũ tiểu mãn sử dụng các giống lúa lai: Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, CT16, Thái xuyên 11 để sau khi thu hoạch làm thêm một vụ lúa chét.

Đối với chân đất vàn: Sử dụng giống lúa Japonica J02 và giống lúa BC15 mới (kháng đạo ôn). Thời vụ gieo mạ từ 01/1 - 05/01/2020. Bà con cần lưu ý không gieo cấy giống lúa mới Japonica chất lượng cao JO1 vào trà này vì đây là giống lúa Nhật có thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống lúa JO2 từ 7-10 ngày. Các địa phương cần chỉ đạo sát sao không để xảy ra tình trạng gieo các giống lúa thuần ngắn ngày vào trà này.

+ Trà 2 (khoảng 60% diện tích): Gieo cấy trên chân đất vàn, vàn cao bằng các giống lúa lai, lúa thuần, lúa chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng ngắn như: Lúa lai Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, GS9, Thái xuyên 111, TH3-5…; Lúa thuần  Sơn Lâm 2, HT1, QR15, Thiên ưu 8, TBR225, TBR279, Nếp 97, JO1. Bà con lưu ý các giống lúa thuần Sơn Lâm 2, TBR279 (chống chịu tốt bệnh bạc lá), JO1 đều là các giống lúa mới có triển vọng về năng suất và chất lượng, khuyến cáo bà con gieo cấy tốt nhất vào trà này.

Thời vụ gieo mạ từ 27/1 - 5/2/2020, đảm bảo 100% diện tích mạ có che phủ nilon; tuổi mạ khi cấy đạt 2 - 2,5 lá; thời vụ gieo thẳng từ 5 - 15/2/2020.

- Về cơ cấu giống: Căn cứ hướng dẫn cơ cấu giống của tỉnh và điều kiện cụ thể, mỗi địa phương lựa chọn 3-4 giống chủ lực, không gieo cấy quá nhiều giống trên 1 cánh đồng. Duy trì diện tích lúa lai chiếm khoảng 47,6%, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao khoảng 40,48% diện tích gieo cấy. Hướng dẫn nông dân không sử dụng thóc thịt lúa thuần để làm giống đặc biệt đối với giống J02.

            - Trong cùng một trà lúa, giống lúa có thời gian sinh trưởng dài gieo đầu khung lịch; giống có thời gian sinh trưởng ngắn gieo giữa và cuối khung lịch; mỗi trà tập trung gieo mạ trong khoảng 5-7 ngày.

- Tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng một giống sử dụng các giống lúa chất lượng cao (J01, J02, TBR225, Thiên ưu 8…); mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến SRI, làm mạ khay; ưu tiên sử dụng các loại chế phẩm sinh học, phân bón qua lá, phân hữu cơ.

2. Đối với các cây trồng khác

        * Đối với cây ngô, lạc: Sử dụng các giống ngô: NK4300, DK9955, DK8868, NK66, LVN61, Ngô nếp; Giống ngô chuyển gen,…; Thời vụ gieo trồng 10-20/2/2020. Áp dụng kỹ thuật trồng dày, đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất. Sử dụng các giống lạc: L14, L26…

        * Đối với cây rau đậu các loại: Thực hiện đa dạng hóa chủng loại sản phẩm rau nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau củ quả.             

                                                             Thực hiện: Hồng Hiên - Phòng NN & PTNT

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491