Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Huyện Cẩm Khê tham dự hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
25/11/2021
Sáng ngày 24/11/2021, tại Trung tâm hội nghị, huyện Cẩm Khê đã tham dự hội nghị Văn hoá toàn quốc (trực tuyến) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Cẩm Khê có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cù Xuân Ân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Xuân Vĩnh- Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt việc triển khai các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe tham luận của một số bộ, nghành, địa phương hiến kế phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới; nghe phát biểu định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Cẩm Khê đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những nội dung được triển khai tại hội nghị; qua đó nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện tại địa bàn Cẩm Khê đảm bảo sát hợp, hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển văn hoá của địa phương theo đường lối lãnh đạo của Đảng.

                Thực hiện: Hà Thuý (Đài TT Cẩm Khê)

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491