Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Huyện Cẩm Khê triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022
10/01/2022
Ngày 30/12/2021, UBND huyện Cẩm Khê ban hành kế hoạch số 2732/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. Theo đó mục đích của Kế hoạch là các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong toàn huyện chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh động vật, đặc biệt đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từng bước xã hội hóa công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo nguyên tắc “phòng bệnh là chính”, “phòng chống dịch bệnh trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi và doanh nghiệp”.

Yêu cầu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó tập trung quyết liệt chỉ đạo đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Dại... theo quy định của pháp luật về Thú y và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, huyện. Bám sát thực tế chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tình hình dịch bệnh để triển khai phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Đảm bảo 100% các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh trên địa bàn huyện được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật và các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện.

Về giải pháp thực hiện, cần tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh. Triển khai các giải pháp kỹ thuật kết hợp với công tác tập huấn, tuyên truyền. Đa dạng hóa và thường xuyên thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các ứng dụng mạng xã hội... về nguy cơ dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch; các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người chăn nuôi; tập trung tuyên truyền vào các đợt tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, khử trùng tiêu độc môi trường, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về chăn nuôi, thú y, công tác phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên khuyến nông cơ sở, người chăn nuôi, các đối tượng hành nghề thú y trên địa bàn.

Với sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng sẽ phòng, chống được các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giữ vững tổng đàn và tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn được ổn định.

            Thực hiện: Hồng Hải - (Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Cẩm Khê)

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491