Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Huyện ủy Cẩm Khê khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1, năm 2020.
27/05/2020
Sáng ngày 25/5/2020, Huyện ủy Cẩm Khê đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020. Có tổng số 82 đồng chí đảng viên đến từ các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện tham dự.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị với 7 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng CSVN.

    Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề sẽ giúp cho mỗi đảng viên mới được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về quan điểm, đường lối, chủ trương và phương pháp lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó xác định vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên trên từng lĩnh vực công tác, để tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

                    Thực hiện: Thanh Thủy

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491