Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Huyện ủy Cẩm Khê tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.
09/12/2019
Chiều ngày 05/12, Huyện ủy Cẩm Khê tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng để triển khai các nội dung quan trọng của Trung ương, tỉnh, huyện về Đại hội Đảng các cấp và các văn bản mới triển khai. Đồng chí Hà Đức Huynh - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, của Tỉnh uỷ và của Huyện uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 17-HD/TU, ngày 29/11/2019 của BTV Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung về thành lập tổ chức Đảng và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức khi thực hiện sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Chí Lợi vào UVBTVHU Cẩm Khê; đồng thời Thường trực Huyện uỷ đã công bố quyết định của BTV Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung 03 đ/c vào BCH Đảng bộ huyện.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần tiếp thu nghiêm túc và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn khác của TW, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban, chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng theo thực tế, trọng tâm, phản ánh đúng các khâu đột phá các chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới có tính khả thi cao và thực hiện có hiệu quả, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng.

                                                                                             Thực hiện: Hà Thuý (Đài TT Cẩm Khê)

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491