Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng –An ninh cho đối tượng 4 năm 2019
12/09/2019
Sáng ngày 10/9, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Cẩm Khê tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2019. Tới dự khai giảng có đồng chí Đỗ Xuân Sinh – UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện; đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện; các giảng viên và 120 học viên của lớp.

Trong thời gian 4 ngày, 120 học viên của lớp sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề chính gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật về Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ quân sự.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Qua đó, giúp các học viên vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

T/h: Hoài Thu(Đài TT Cẩm Khê)


Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491