Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
23/06/2013
CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN CẨM KHÊ

Điện thoại : 0210.3889 231

Chủ tịch : Nguyễn Hữu Anh - UVBTV Huyện Ủy

Phó Chủ tịch : Nguyễn Hải Sơn

Phó Chủ tịch : Nguyễn Thị Minh Thu

2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CẨM KHÊ

Điện thoại: 0210.3889 505

 Chủ tịch: Hoàng Thị Gấm - HUV    

                Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Thủy

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CẨM KHÊ

Điện thoại: 0210.3889 319

Chủ tịch : Trần Xuân Hòa

Phó Chủ tịch:  Nguyễn Văn Chiến

 4. HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CẨM KHÊ

Điện thoại: 0210.3889 283

Chủ tịch : Trần Ngọc Đương - HUV

Phó Chủ tịch:   Đặng Bích Chung

 

5. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẨM KHÊ

Điện thoại: 0210.3889 305

Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuyến - HUV

Phó Chủ tịch : Hoàng Quốc Bảo

6. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CẨM KHÊ

Điện thoại: 0210.3889 582

  Bí thư : Đỗ Thị Thu Hường - HUV

                Phó Bí thư: Hà Bích Phương

              

 **********

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491