Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Mô hình phát triển sản xuất cây gai xanh giống mới AP1 tại xã Phượng Vĩ
25/11/2021
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp phòng Trồng Trọt của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh triển khai mô hình phát triển sản xuất cây gai xanh giống mới AP1 tại các khu Rừng Măng, Mỏ xẻ, Trại Cụ, Đình Cả…với diện tích 3ha trên địa bàn xã Phượng Vĩ.

Tham gia mô hình, các hộ dân được cán bộ trạm TT & BVTV huyện, cán bộ phòng Trồng trọt Chi cục TT&BVTV tỉnh  tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất;  các hộ dân được nhà nước hỗ trợ 70% giống, 50% phân bón vi sinh. Mục đích của mô hình phát triển sản xuất cây gai xanh giống mới AP1 gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng như trên địa bàn huyện Cẩm Khê là góp phần tăng thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

Hiện nay cây gai xanh AP1 đang bén rễ hồi xanh, sinh trưởng phát triển tốt. Cây gai xanh năm đầu dự kiến cho thu hoạch 3-4 đợt, mỗi đợt thu khoảng 35-45kg sợi/sào, bình quân thu 1,0-1,4 triệu đồng/sào. Từ năm thứ 2 trở đi, cây gai sẽ cho thu hoạch từ 4-6 lứa nếu chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật.

    Trong thời gian tới, xã Phượng Vĩ sẽ tuyên truyền để mở rộng thêm diện tích và từ đó là mô hình điểm để nhân rộng ra các xã trên địa bàn toàn huyện.                                                           

             Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491