Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Năm 2021, Cẩm Khê phấn đấu tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 75,2%.
06/01/2021
Trong năm 2020, toàn huyện Cẩm Khê đã cứng hóa được 72,6% đường giao thông nông thôn, tăng 2,7% so với cùng kì, đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Để thực hiện chỉ tiêu cứng hóa đường giao thông nông thôn, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo tới các xã, thị trấn lập hồ sơ triển khai làm đường bê tông xi măng theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Kết quả năm 2020, toàn huyện đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp được 34 km đường, trong đó bê tông nhựa 5,4 km, bê tông xi măng 28,6 km. Duy tu 65 km đường giao thông nông thôn; tổng giá trị thực hiện đạt 79,9 tỷ đồng, bằng 100,8% so cùng kỳ; trong đó vốn Trung ương 63 tỷ đồng, vốn huyện, xã là 10,9 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn của huyện Cẩm Khê được cứng hóa đạt 72,6%, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Năm 2021, toàn huyện Cẩm Khê phấn đấu tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 75,2%. Để đạt chỉ tiêu trên, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Huy động các nguồn vốn, vận động nhân dân hiến đất làm đường, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thuận lợi giao lưu trao đổi hàng hóa, góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thực hiện: Mạnh Thuần 

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491