Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Cẩm Khê thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở với nội dung sau:

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Cẩm Khê thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở với nội dung sau   chi tiết

Thực hiện Văn bản số 4619/UBND-KTN ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.  UBND huyện Cẩm Khê đề nghị các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, đăng ký danh mục công trình, dự án có sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 như sau:  Chi tiết kèm bản đồ sử dụng đất

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, đăng ký danh mục bổ sung các công trình, dự án phải thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 như sau: chi tiết
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491