Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phượng Vĩ, Thụy Liễu, Điêu Lương huyện Cẩm Khê
31/03/2021
Căn cứ Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phượng Vĩ, Thụy Liễu, Điêu Lương, UBND huyện thông báo nội dung tuyển dụng như sau

Chi tiết  và KH 435/KH-UBND

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491