Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa huyện Cẩm Khê
13/11/2020
Căn chứ Kế hoạch số 1927/KH-UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Cẩm Khê về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa huyện Cẩm Khê. UBND huyện thông báo nội dung xét tuyển như sau:

chi tiết

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491