Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Thông báo về việc khai thác Đề cương Luật và Bộ hỏi đáp về bầu cử
04/03/2021
Thực hiện Văn bản số 117/STP-PB&TDTHPL ngày 02/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ về việc khai thác Đề cương các Luật và Bộ hỏi – đáp về bầu cử và để triển khai Kế hoạch số 06/KH-PTP ngày 25/02/2021 của Phòng Tư pháp về tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cẩm Khê, Phòng Tư pháp huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khai thác Đề cương các văn bản Luật và Bộ hỏi – đáp về bầu cử, đồng thời chủ động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn mình quản lý

chi tiết

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491