Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Thông báo xét tuyển viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê
11/05/2020
Căn cứ Kế hoạch số 711/KHUBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xét tuyển viên chức Ban quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê. Ủy ban nhân dân huyện thông báo nội dung xét tuyển như sau:

chi tiết

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491