Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái

Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh và Chương trình hành động của Huyện ủy Cẩm Khê về thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, UBND huyện Cẩm Khê đã và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với mục đích: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội để hướng tới bao phủ BHXH toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện KT – XH; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH trên địa bàn. 
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491