Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng chỉ hủy trưởng quân sự
   10/05/2021
Hội đồng tuyển dụng huyện Cẩm Khê thông báo Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng chỉ hủy trưởng quân sự các xã: Phượng vĩ, Thụy Liễu, Điêu Lương huyện Cẩm Khê

chi tiết


Trong những năm qua, chăm sóc người cao tuổi là một chính sách luôn được xã Điêu Lương coi trọng, thực hiện đầy đủ. Năm 2017, câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” đã được thành lập và duy trì trên địa bàn xã. Các hoạt động thiết thực của câu lạc bộ đã góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ban DS- KHHGĐ xã đã phối hợp với Hội Người cao tuổi của xã xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động về tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cán bộ dân số xã đã phối hợp với  chi hội người cao tuổi  từng khu dân cư tuyên truyền về “chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” trong các hội nghị, hội họp, sinh hoạt người cao tuổi  ở  mỗi khu.  

Sáng ngày 12/2, ngay sau tết trồng cây, đoàn do đồng chí Cù Xuân Ân- UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ chiêm xuân tại xã Điêu Lương.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Điêu Lương có bước phát triển, duy trì hàng năm đều được Hội Khuyến học tỉnh, huyện khen thưởng. Để thực hiện hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, những năm qua, Hội khuyến học xã đã tích cực vận động, tuyên truyền đến nhân dân ttrong xã tham gia vào các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, nhà trường, dòng họ, gia đình, từ đó, tập hợp, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Đến nay, Hội Khuyến học xã có 17 chi hội, trong đó 14 chi hội khu dân cư và 3 chi hội nhà trường với trên 1.400 hội viên tham gia. Ông Hà Văn Lam - Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội khuyến học xã Điêu Lương nói“Trong những năm qua xây dựng đề án xã hội học tập,  xã tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng tới nhân dân xây dựng các mô hình, cơ bản hàng năm các gia đình khu dân cư, dòng họ đăng kí xây dựng mô hình học tập, qua đó đạt tỉ lệ tương đối cao”.
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491