Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Tiên Lương: Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021
07/04/2021
Vừa qua, UBND xã Tiên Lương đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021. Về dự và chỉ đạo có cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Khê phụ trách xã Tiên Lương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã; các đồng chí trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và 58 chiến sỹ dân quân nòng cốt tham gia huấn luyện.

Với phương châm huấn luyện: "Cơ bản-thiết thực-chất lượng", Ban chỉ huy quân sự xã Tiên Lương đã chuẩn bị chu đáo, tỷ mỷ các mô hình học cụ, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập để thực hiện tốt các nội dung huấn luyện. Về lý luận, các chiến sỹ dân quân được học tập, quán triệt các chuyên đề gồm:  Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự và các văn bản có liên quan; Nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển Việt Nam; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương;... Về thực hành, các chiến sỹ dân quân được huấn luyện, tập luyện các nội dung gồm: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ; Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; Huấn luyện thể lực; Tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh;....Về thời gian huấn luyện: Đối với lực lượng dân quân tại chỗ huấn luyện 07 ngày, chiến sỹ dân quân mới huấn luyện theo cụm tại Tuy Lộc thời gian 15 ngày,  lực lượng dân quân các binh chủng huấn luyện 12 ngày, lực lượng dân quân cơ động huấn luyện 12 ngày.

Tại buổi khai mạc, BCH Quân sự xã Tiên Lương đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với mục tiêu 100% chiến sỹ nắm vững, thuần thục nội dung huấn luyện, phấn đấu từ 75% đến 80% đạt loại khá giỏi,  đồng thời trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 cho 13 chiến sỹ dân quân nòng cốt xã, quyết định kết nạp 13 chiến sỹ mới vào lực lượng dân quân nòng cốt xã năm 2021.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân nòng cốt ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

                              Ánh Tuyết-UBND xã Tiên Lương

 

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491