Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Trạm Khuyến nông huyện Cẩm Khê tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
08/01/2021
Chiều ngày 6/1/2021, Trạm Khuyến nông huyện Cẩm Khê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Trạm Khuyến nông huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện trong công tác sản xuất nông nghiệp; phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ Khuyến nông cơ sở đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền ứng dụng khoa học kỹ thuật, điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, dịch hại trên lúa và cây trồng các vụ, từ đó hướng dẫn để nông dân phòng trừ kịp thời. Cùng với đó, Trạm Khuyến nông huyện đã xây dựng, triển khai trình diễn 6 mô hình đang được nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình giống lúa mới TH 6-6, VNR 10, QR15, Thái ưu 28 và 66 tại các xã Minh Tân, Văn Bán, Tuy Lộc, Hùng Việt với diện tích 12,5 ha; mô hình nuôi cá trê đồng ở xã Văn Khúc với diện tích 1 ha; mô hình trồng ngô lai biến đổi gen NK4300Bt với diện tích 5 ha tại xã Tuy Lộc. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng cho cán bộ được quan tâm, đã tổ chức 8 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng cho trên 700 người; tổ chức tham quan học tập các mô hình trong tỉnh; biên soạn tài liệu tuyên truyền về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho khuyến nông cơ sở. Qua đó, cung cấp những thông tin hữu ích giúp nhân dân sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập.

Năm 2021, Trạm Khuyến nông huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo, dạy nghề, tập huấn cho đội ngũ khuyến nông cơ sở và nông dân; tiếp tục xây dựng 8 mô hình có hiệu quả cao như trồng các giống lúa thuần, lúa lai, các giống ngô lai và xây dựng mô hình thủy sản nuôi ốc dạ trên ruộng 1 vụ lúa; tư vấn cho các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường và lợi thế địa phương.

 Thực hiện: Mạnh Thuần

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491