Trung tâm Dân số-KHHGĐ tổ chức chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2020
   22/05/2020
Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình là hoạt động quan trọng của công tác dân số, góp phần quan trọng duy trì mức giảm sinh và hoàn thành các chỉ tiêu về KHHGĐ hàng năm.

Ngay từ đầu năm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Cẩm Khê đã chủ động tham mưu cho BCĐ Công tác dân số và phát triển huyện Cẩm Khê ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chiến dịch năm 2020. Lễ phát  phát động chiến dịch đợt 1 được tổ chức tại xã Văn Khúc từ đầu tháng 3/2020 đã đạt được kết quả cao trong tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tham gia chiến dịch và thực hiện các dịch vụ.

Sau lễ phát động, do yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19, chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình của huyện đã linh hoạt chuyển đổi từ tuyên truyền hội nghị, tuyên truyền nhóm nhỏ sang truyền thông tư vấn cá nhân để duy trì thực hiện hiệu quả chiến dịch.

 Hiện nay, Ban dân số các xã, thị trấn đang tăng cường truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ với các mô hình phù hợp với đặc thù từng địa phương để đạt chỉ tiêu chiến dịch và chỉ tiêu kế hoạch về dân số và phát triển năm 2020.   

                                                              Nguyễn Thị Tâm - Trung tâm DS-KHHGĐ 


sáng ngày 01/10/2018, tại hội trường UBND xã Văn Khúc, Hội Người cao tuổi xã Văn Khúc đã tổ chức gặp mặt tọa đàm, giao lưu văn nghệ,nhằm nâng cao nhận thức và động viên toàn thể các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động với hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn xã.
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491