Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Trung tâm DS huyện hướng dẫn tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7
07/07/2020
Hướng tới kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2020, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Cẩm Khê đã hướng dẫn chủ đề, nội dung truyền thông với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu về Dân số và Phát triển và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030; Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 với các nội dung: giảm sinh, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS), chăm sóc  sức khỏe người cao tuổi (NCT), tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên (VTN/TN), tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.

Theo đó, Trung tâm DS huyện yêu cầu: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7) phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể; nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp. Các hoạt động chủ yếu như: Tổ chức các sự kiện truyền thông trọng điểm trên kênh truyền thông đại chúng các cấp và truyền thông trực tiếp tại cơ sở tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số và phát triển (chăm sóc SKSS VTN/TN, MCBGTKS, tuyên truyền giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe NCT, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân). Tổ chức các hội nghị, hội thảo, mít tinh, cổ động, diễu hành, diễn đàn, đối thoại, giao lưu, tọa đàm cấp tỉnh, cấp huyện về thực trạng, thách thức và giải pháp từng bước giải quyết vấn đề dân số và phát triển trong những thời gian tới. Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng; tổ chức cung cấp sách mỏng, tờ rơi và nói chuyện chuyên đề ở cấp xã và cơ sở. Triển khai các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, (ưu tiên các nhóm đối tượng là NCT, phụ nữ mang thai và nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn).

Chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11/7/2020 là: Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” . Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền rộng rãi về chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2020; tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng công tác dân số và phát triển trong thời gian tới. Tăng cường tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay; tuyên truyền về tác hại của phá thai (tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho nhóm đối tượng tại các vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng. Tuyên truyền để giảm thiểu MCBGTKS, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội; Tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển.

            Các xã, thị trấn tăng số lượng các tin, bài phát trên hệ thống đài truyền thanh, tập trung chủ đề liên quan đến ngày kỷ niệm 11/7, phản ánh các gương điển hình thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ địa phương. Treo băng zôn, khẩu hiệu trên các trục lộ chính và các nhà văn hoá khu dân cư, giám sát  các hoạt động tại khu dân cư. Phối hợp các đoàn thể tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nhóm nhỏ tại các khu dân cư. Tăng cường các hoạt động tư vấn cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chú trọng nhóm đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con một bề, nam giới là chủ hộ gia đình, vị thành niên và thanh niên. Tổ chức mít tinh, diễu hành, hội thảo, hội thi, gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; lồng ghép các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới với hội nghị sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm, triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ đến vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn và triển khai các Đề án nâng cao chất lượng dân số năm 2020.  Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân số và các  gia đình thực hiện tốt chính sách dân số, nhằm thực hiện tốt công tác dân số trong những năm tiếp theo.

                    T/hiện: Thanh Thủy

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491