Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Ủy Ban Nhân Dân
23/06/2013
CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

   Địa chỉ: Khu 6, TT Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

   Điện Thoại: 0210.3889 123

 

                              LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 TTẢnh đại diệnHọ và tênChức vụLiên hệ
1


Nguyễn Mạnh  HùngChủ tịch UBND huyệnEmail:hungnm.ubcamkhe@phutho.gov.vn
 SĐT: 0918282555
2


Đỗ Xuân SinhPhó Chủ tịch UBND huyện  Email: sinhdx.ubcamkhe@phutho.gov.vn
 SĐT: 02103889142
3


Nguyễn Chí LợiPhó Chủ tịch UBND huyệnEmail:loinc.ubcamkhe@phutho.gov.vn
 SĐT: 02103889141


                     

CÁC PHÒNG, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

1. Phòng Nội vụ: 
  Điện thoại: 0210.3889.721
  Trưởng phòng: Đặng Ngọc Sơn- HUV
    Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải 
     Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Phương

2. Phòng Tư pháp: 
     Điện thoại: 0210.3889.435
     Trưởng phòng: Phan Ngọc Thắng - HUV
           Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Tính
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 
Điện thoại: 0210.3889.127; 3889.245
Trưởng phòng: Trần Quang Hải - HUV
Phó trưởng phòng: Nguyễn Xuân Trường
           Phó trưởng phòng: Trịnh Tiến Hậu

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
Điện thoại: 0210.3889.140
Trưởng phòng : Nguyễn Quốc Tùng - HUV
Phó trưởng phòng: Bùi Ngọc Hồi
           Phó trưởng phòng: Hà Thanh Bình

5. Phòng Lao động - TB và XH: 
Điện thoại: 0210.3889.
Trưởng phòng: Trần Mạnh Hà - HUV 
Phó trưởng phòng: Chu Quang Hợp
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm
6. Phòng Văn hóa và Thông tin: 
Điện thoại: 0210.3889.866
Trưởng phòng: Bùi Bá Lạc - HUV
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Chiến

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
Điện thoại: 0210.3889.134
Trưởng phòng: Nguyễn Tân Sơn
Phó trưởng phòng: Trần Văn Trà
Phó trưởng phòng: Đặng Thị Hồng Tâm

8. Phòng Y tế: 
Điện thoại: 0210.3889.723
Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Ánh
9. Thanh Tra huyện: 
Điện thoại: 0210.3889.437
Chánh Thanh tra: Cù Minh Tuấn

10. Văn phòng HĐND - UBND huyện: 
Điện thoại: 0210.3889.167; 3889.163; 3637.372
Chánh Văn phòng: Nguyễn Hoàng Long - HUV
Phó Chánh văn phòng: Kiều Thị Thu Hà
Phó Chánh văn phòng: Cao Ngọc Khánh
Phó Chánh văn phòng: Đỗ Thị Thu Hà

11. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 
Điện thoại: 0210.3889.132
Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hưởng - HUV
Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Chính
Phó trưởng phòng: Trần Thanh Thúy
12. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 
Điện thoại: 0210.3889.365
Trưởng phòng: Hà Tiến Hùng
Phó trưởng phòng: Hoàng Trí Thức
   
                        Phó trưởng phòng: Trần Thành Trung

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giám đốc : Bùi Hồng Sơn
                        Phó Giám đốc: Trần Thị Thu Nga

2. Đài Truyền thanh
Trưởng ĐàiNguyễn Xuân Thư - HUV
3. Ban Quản lý các công trình công cộng
Trưởng ban: Cù Xuân Nghiệp
Phó Trưởng ban: Vũ Mạnh Cường

4. Trung tâm DS-KHHGĐ
     Giám đốc : Nguyễn Thị Tâm 
Phó Giám đôc: Đặng Hoàng Anh

5. Trạm Khuyến nông
Phó trạm trưởng phụ trách: Hà Thị Bích Phương

6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Giám đốc: Bùi Bá Đạt
Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Thủy

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491