Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái

danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020 đối với cấp huyện và cấp xã

UBND huyện Thông báo về việc sử dụng chữ ký số do ban cơ yếu chính phủ cấp để giao dịch với Kho bạc nhà nước cùng các văn bản đính kèm công văn mẫu cấp chứng thư số mẫu sửa thông tin danh sách cấp chứng thư số đợt 1

Bộ TTHC lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền GQ Cấp xã chi tiết

Căn cứ Kế hoạch số 5822/KH-UBND, ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018. UBND huyện Cẩm Khê ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nư­ớc năm 2018, như­ sau:  chi tiết
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491