Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Xã Cấp Dẫn tập trung gieo trồng cây mầu vụ hè thu năm 2020
02/07/2020
Ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Cấp Dẫn đang tập trung gieo trồng cây mầu vụ hè thu.Vụ hè thu năm nay, xã Cấp Dẫn có kế hoạch gieo trồng trên56 ha cây trồng, trong đó có 11ha ngô; 12,5ha đậu, đỗ; 19,5ha lạc và trên 13 ha rau các loại. Đến nay, bà con đã gieo trồng cây mầu đạt trên 90% diện tích. Hiện nay, các loại cây trồng đang sinh trường, phát triển tốt.

Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu vụ, UBND xã Cấp Dẫn đã giao chỉ tiêu, chỉ đạo cho từng khu dân cư tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây mầuvụ hè thu, tránh để đất hoang hóa. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất tập trung, bố trí cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp; kịp thời cung ứng các dịch vụ: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tạo mọi điều kiện phục vụ sản xuất. 

                        T/h: Bình Trọng - Đài TT Cẩm Khê

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491