Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
XÃ HÙNG VIỆT TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
04/06/2020
Xác định công tác Dân số-KHHGĐ là một hoạt động mang tính xã hội hóa rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng... để từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu về Dân số - KHHGĐ, ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2020, Ban Dân số xã Hùng Việt đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, khu dân cư, đặc biệt là phối hợp với Trạm Y tế xã truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Đồng thời tăng cường tuyên truyền nhóm nhỏ, hộ gia đình, cá nhân; In treo băng zôn, khẩu hiệu, phát tin bài trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm chuyển tải các thông tin về công tác dân số và phát triển năm 2020.

Với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động nhằm huy động toàn xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và phát triển;  tuyên truyền chuyển đổi hành vi các nhóm đối tượng thực hiện chương trình DS/SKSS/KHHGĐ với trọng tâm tuyên truyền về dân số và phát triển, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại…Hy vọng công tác dân số xã Hùng Việt trong năm 2020 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.                                      

 

Nguyễn Thị Tâm - Trung tâm DS-KHHGĐ

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491