Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HDND huyện giao UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhám C
09/11/2021
Thực hiện Chương trình làm việc của UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ban hành về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhám C

Chi tiết

Các bài mới đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491